Mắt kính Exfash đến từ Korea mang phong cách cổ điển và thời trang hiện đại dành cho thanh niên trẻ lẫn trung niên.
EXFASH
EXFASH
EF5980
460.000
EXFASH
EXFASH
EF6786
480.000
EXFASH
EXFASH
EF6787
480.000
EXFASH
EXFASH
EF5712
620.000
EXFASH
EXFASH
EF5752
620.000
EXFASH
EXFASH
EF5768
780.000
EXFASH
EXFASH
EF5762
780.000
EXFASH
EXFASH
EF5973
780.000
EXFASH
EXFASH
EF6911
780.000
EXFASH
EXFASH
EF5974
780.000
EXFASH
EXFASH
EF6752
780.000
EXFASH
EXFASH
EF26916
800.000