Mắt kính Exfash chính hãng đến từ Korea mang phong cách cổ điển và thời trang hiện đại dành cho nam nữ trẻ lẫn trung niên.Kính hàng hiệu nầy có giá trung bình phù hợp mọi tầng lớp.
EXFASH
EXFASH
EF26917
800.000
EXFASH
EXFASH
EF5771
820.000
EXFASH
EXFASH
EF4970
840.000
EXFASH
EXFASH
EF0792
860.000
EXFASH
EXFASH
EF4025-C04
880.000
EXFASH
EXFASH
EF4025-C51
880.000
EXFASH
EXFASH
EF4025-C53
880.000
EXFASH
EXFASH
EF4026
880.000
EXFASH
EXFASH
EF4025-C07
940.000
EXFASH
EXFASH
EF4025-C10
940.000
EXFASH
EXFASH
EF4025-C12
940.000
EXFASH
EXFASH
EF6951
1.380.000