Chính sách bảo mật:

 1. Mắt kính sunwear cam kết bảo mật thông tin khách hàng. Thông tin của khách hàng về điện thoại. địa chỉ, email chỉ được dùng để gửi thông tin cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi, giảm giá, vận chuyển hàng hóa  hay để giải quyết những vấn đề phát sinh trong giao dịch.

 2. Mắt kính Sunwear cam kết không sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích khác hoặc chuyển thông tin khách hàng cho bên thứ 3.

 3. Quí khách có thể có thể hủy thông tin đã đăng kí bằng cách đăng nhập vào hệ thống và xóa các thông tin đã cung cấp.