Chính sách đổi trả hàng:
1. Quí khách được đổi mẩu kính khác nếu không vừa ý trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng với điều kiện kính không có dấu hiệu qua sử dụng.

2. Tất cả kính trước khi gửi đến khách hàng đều được kiểm tra chất lượng, trong trường hợp quí khách phát hiện bât kỳ lổi kỉ thuật nào, hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, chúng tôi sẻ đổi lại kính khác. Nếu không còn hàng số tiền quí khách đã trả sẻ được hoàn lại bằng hình thức chuyển khoản trong vòng 3 ngày.

3. Kính  mua quá 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, mọi hư hỏng do lổi kỉ thuật của nhà sản xuất, chính sách bảo hành sẻ được áp dụng.