Mắt kính Oxydo Máu sắc đa dạng, kết hợp các tông màu nhuần nhuyển mang lại phong cách mạnh mẻ trẻ trung cho người đeo.
OXYDO
OXYDO
GRAVIS-807E5
2.100.000
OXYDO
OXYDO
OX1010S
2.200.000
OXYDO
OXYDO
BUTCH-FHSNR
2.400.000
OXYDO
OXYDO
OX1006S-9TA9O
2.600.000
OXYDO
OXYDO
BELLATOR-8YCES
2.900.000
OXYDO
OXYDO
BUTCH-S9BTD
3.000.000
OXYDO
OXYDO
OX1032S
3.000.000