Kính râm Prosun có chức năng phân cực polarized ngăn chận những tác nhân gây chói mắt bởi vậy hình ảnh rẩt rõ nét và trung thực.Bởi vậy phù hợp cho các hoạt động ngoài trời nắng như lái xe, chơi thể
PROSUN
PROSUN
PS8005-C11
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS8003-C60
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS6003-C16
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS6002-C16
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS9011-C11
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS8003-C16
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS6001-D11
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS6002-C10
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS6003-D70
1.900.000