Kính Dior chính hãng hướng đến phụ nữ thành đạt có địa vị xã hội tuổi từ 27-55, đam mê thời trang hàng hiệu và muốn thể hiện đẳng cấp mình trong xã hội.
DIOR
DIOR
SYMPLYDIOR
7.000.000
DIOR
DIOR
SYMPLYDIORF
7.000.000
DIOR
DIOR
COQUETE2
7.200.000
DIOR
DIOR
DIORZENAIDE
7.350.000
DIOR
DIOR
DIORZENAIDEK
7.350.000
DIOR
DIOR
DIORSYMBOL2
7.350.000
DIOR
DIOR
DIORVOLUTE2
7.600.000
DIOR
DIOR
MYLADYDIOR3SF-FCUJD
7.900.000