Mắt kính Hugo Boss tượng trưng cho phong cách hiện đại, năng động dành cho giới trí thức, đối tượng sử dụng nam nữ từ 25 đến 45 tuổi.
HUGO BOSS
HUGO BOSS
BO0143FS
3.600.000
HUGO BOSS
HUGO BOSS
BO0226S
3.600.000
HUGO BOSS
HUGO BOSS
BOSS0607S
4.900.000
HUGO BOSS
HUGO BOSS
BOSS0592S
4.900.000
HUGO BOSS
HUGO BOSS
BOSS0649FS
5.900.000
HUGO BOSS
HUGO BOSS
BOSS0691FS
6.400.000