Mắt kính Celine Dion được thiết kế mô phỏng niềm đam mê cuộc sống và nỗ lực phi thường của cô trong thế giới âm nhạc, kính dành cho phụ nữ đam mê thời trang.
CELINE DION
CELINE DION
CD5118S
2.200.000
CELINE DION
CELINE DION
CD4124S
2.400.000
CELINE DION
CELINE DION
CD4131S
2.500.000
CELINE DION
CELINE DION
CD5140S
2.500.000
CELINE DION
CELINE DION
CD5163S
2.500.000
CELINE DION
CELINE DION
CD5161S
2.500.000
CELINE DION
CELINE DION
CD5166S
2.500.000
CELINE DION
CELINE DION
CD5164S
2.500.000
CELINE DION
CELINE DION
CD5167S-C03
2.500.000
CELINE DION
CELINE DION
CD5173S
2.600.000
CELINE DION
CELINE DION
CD5175S
2.600.000
CELINE DION
CELINE DION
CD5177S
2.600.000