Là dòng sản phẩm cao cấp, mắt kính Giorgio Armani thích hợp với những người trên 30 tuổi có vị trí xã hội và công việc ổn định.
GIORGIO ARMANI
GIORGIO ARMANI
GA674S
4.800.000
GIORGIO ARMANI
GIORGIO ARMANI
GA753S
5.100.000
GIORGIO ARMANI
GIORGIO ARMANI
GA774S
5.500.000
GIORGIO ARMANI
GIORGIO ARMANI
GA775S
5.500.000
GIORGIO ARMANI
GIORGIO ARMANI
GA762S
5.550.000
GIORGIO ARMANI
GIORGIO ARMANI
GA916S
5.700.000
GIORGIO ARMANI
GIORGIO ARMANI
GA776S
5.800.000
GIORGIO ARMANI
GIORGIO ARMANI
GA778S
5.800.000
GIORGIO ARMANI
GIORGIO ARMANI
GA839S
6.000.000
GIORGIO ARMANI
GIORGIO ARMANI
GA861S
6.250.000