Kính Carrera chính hãng phong cách cổ điển, mạnh mẽ và nam tính, đối tượng chủ yếu là nam giới năng động, yêu thích thể thao và thời trang hàng hiệu.
CARRERA
CARRERA
CARRERA7NFS
3.100.000
CARRERA
CARRERA
EASYDRIVER6NFS
3.450.000
CARRERA
CARRERA
CARRERA34
3.500.000
CARRERA
CARRERA
CARRERA5025FS
3.600.000
CARRERA
CARRERA
CARRERA43
3.800.000
CARRERA
CARRERA
CARRERA44
3.800.000
CARRERA
CARRERA
CARRERA113S
3.900.000
CARRERA
CARRERA
CARRERA114S
3.900.000
CARRERA
CARRERA
CARRERA58
4.100.000
CARRERA
CARRERA
CARRERA19
4.100.000
CARRERA
CARRERA
CARRERA67
4.100.000
CARRERA
CARRERA
CARRERA127S-GVB-IR
4.300.000