Mắt kính Burberry chính hãng đặc trưng với biểu tượng sọc caro, quay lại giá trị truyền thống, kết hợp xu hướng hiện đại phù hợp cả nam và nữ giới.Kính hàng hiệu nầy do AKP độc quyền phân phối
BURBERRY
BURBERRY
BE4235QF
4.950.000
BURBERRY
BURBERRY
BE4240-30018G
5.250.000
BURBERRY
BURBERRY
BE4240-331613
5.250.000
BURBERRY
BURBERRY
BE3090Q
5.750.000
BURBERRY
BURBERRY
BE4233
5.750.000
BURBERRY
BURBERRY
BE4207F-30018G
6.250.000
BURBERRY
BURBERRY
BE4238F
6.250.000
BURBERRY
BURBERRY
BE4207F-300273
6.250.000
BURBERRY
BURBERRY
BE4192F
6.950.000
BURBERRY
BURBERRY
BE4193F-30018G
6.950.000
BURBERRY
BURBERRY
BE4193F-300213
6.950.000