Image

CK CKJ742S

  • Eyesize:
  • Bridge:
  • Temple:
  • Mẫu:Nữ

Sản phẩm cùng loại

CK
CKJ742S-001

Black frame/Grey lenses

2.900.000 VND
Mua ngay
CK
CKJ742S-601

Red frame/Red lenses 

2.900.000 VND
Mua ngay
CK
CKJ742S-208

Brown frame/Brown lenses 

2.900.000 VND
Mua ngay